closeup photo of turned-on blue and white laptop computer

Is Microsoft Defender Antivirus voldoende?

Volgens de nieuwe Gedragscode voor vertalers in het kader van de Wbtv hebben beëdigde vertalers de verplichting om zorgvuldig om te gaan met informatie:

“Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht.
Ik ga uiterst zorgvuldig om met alle informatie waarover ik in de uitoefening van mijn beroep beschik.”

B. Vertrouwelijkheid

Daarnaast zijn beëdigde vertalers gehouden om zorg te dragen voor adequate hard- en software:

“Voor zover dat in mijn macht ligt, zorg ik dat bij een vertaalopdracht wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor een veilige, effectieve dienstverlening:
o Ik beschik over de juiste apparatuur;
o Ik heb een goede en veilige internetverbinding;
o Ik heb de juiste software die up-to-date is.”

E. Professionaliteit, 17

Het behoeft geen betoog dat iedere vertaler en iedere kenniswerker dient te beschikken over goede security-software. Voor Windows-gebruikers roept dit echter de vraag op of Microsoft Defender Antivirus, dat kosteloos wordt meegeleverd met onder andere Windows 11, toereikend is. Binnenkort verloopt ons (betaalde) abonnement op Trend Micro. Reden om te kijken of een verlenging de investering waard is.

Geschiedenis

De oudere Windows-versies bevatten geen virusscanner. In 2004 nam Microsoft echter GIANT Anti-Spyware over. Dit antiviruspakket werd gaandeweg uitgebreid en geïntegreerd in Windows. Windows 10 en 11, de laatste versies van het besturingssysteem, bevatten volwaardige security-functionaliteit die op de achtergrond draait.

Alternatieven

Doordat Windows oorspronkelijk niet beschikte over eigen antivirusfunctionaliteit, hebben tal van bedrijven getracht om deze leemte te vullen. Als ik het mij goed herinner, hebben wij als vertaalbureau achtereenvolgens gebruik gemaakt van Norton, McAfee, G Data, Panda en, uiteindelijk, Trend Micro. Niet alle pakketten waren even goed. Sommige vormden een zware belasting voor de computer of konden nauwelijks worden verwijderd. Sommige genereerden hinderlijk veel meldingen. En sommige functioneerden uitstekend. Voor al die pakketten moest echter worden betaald.

Beoordelingen

Objectieve vergelijkingen zijn lastig te vinden. Dit komt vooral doordat veel producenten affiliate-programma's hebben. Iemand die met affiliate marketing zijn brood verdient, is vanzelfsprekend gebaat bij het promoten van die software waarvoor hij een commissie ontvangt. Daarnaast is het grondig testen van antivirusprogramma's een zeer gecompliceerde klus die onder andere veel rekenkracht vereist.

AV-TEST

Een organisatie die wel over die capaciteit beschikt en bovendien objectief lijkt te zijn, is het Duitse AV-TEST Institut. Dit instituut test onder andere antivirusprogramma's voor thuisgebruikers. Er wordt getest op drie categorieën: protection, performance en usability. In elke categorie kunnen, naar goed Duits gebruik, maximaal 6 punten worden behaald. Bij een totaal van 17,5 punten of meer verstrekt AV-TEST het “TOP PRODUCT”-label. Bij de test van oktober 2023 (Windows 11) bleken er maar liefst tien topproducten te zijn:

Av Test Oktober 2023 1

Microsoft Defender Antivirus is één van deze producten: 6 punten voor protection, 5,5 punten voor performance en 6 punten voor usability. Een zeer hoge score dus, hoewel sommige programma's de volle 18 punten behaalden.

Leuk aan de website van AV-TEST is dat ook oudere tests kunnen worden ingezien. Afgezien van die in oktober hebben er in 2023 vier tests plaatsgevonden. Daarbij scoorde Microsoft Defender Antivirus als volgt:
augustus 2023 (Windows 10): 5,5 punten voor protection, 6 punten voor performance en 6 punten voor usability, 17,5 punten in totaal;
juni 2023 (Windows 10): 6 punten voor protection, 6 punten voor performance en 6 punten voor usability, 18 punten in totaal;
april 2023 (Windows 11): 6 punten voor protection, 6 punten voor performance en 5,5 punten voor usability, 17,5 punten in totaal;
februari 2023 (Windows 10): 6 punten voor protection, 5 punten voor performance en 6 punten voor usability, 17 punten in totaal (geen “TOP PRODUCT”).

Conclusie

Volgens de beoordelingen van AV-TEST scoort Microsoft Defender Antivirus consequent hoog, hoewel er net als bij de andere topproducten sprake is van kleine fluctuaties. Betaalde viruspakketten leveren vaak extra's, zoals een wachtwoordprogramma, VPN of dark web monitoring. Omdat wij in die behoeften reeds hebben voorzien, lijkt het voor ons niet zinvol om te kiezen voor andere antivirussoftware dan de oplossing die standaard is opgenomen in Windows 10 en 11. Vanzelfsprekend zijn er veel meer factoren van belang voor iemand die veilig digitaal wil werken. Wat security-software betreft, lijkt een veel betere oplossing dan Microsoft Defender Antivirus voor de meest recente versies van Windows echter niet beschikbaar. Wij zullen ons abonnement op Trend Micro, dat overigens uitstekende diensten heeft bewezen, dan ook niet verlengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *